Dilmə maşını ilə dilmə maşını eyni şeydirmi?

2021-08-30

istehsal edirikŞaquli Dilmə Geri Sarma Maşını. Dilmə maşını və dilmə maşını iki fərqli maşındır; dilmə maşını əsasən metallara yönəldilir və dilimləmə maşını əsasən kağız və plyonka ilə üzləşir; Dilmə maşınının həmçinin sabit uzunluq/gərginlik/fırlanma momenti kimi əlaqəli funksiyaları var; İndi o, PLC tork rejiminin tezlik çeviricisi tərəfindən həyata keçirilir; bir dilmə maşını ilə də istifadə edilə bilər; daxili gərginlik, sabit uzunluq, materialın qırılmasından qorunma və s. Bütün dilmə maşınının funksiyaları; displey ekranı ilə inteqrasiya edilmiş maşın arasında əlaqə nəzarətini həyata keçirmək;Şaquli Dilmə Geri Sarma Maşınısizin yaxşı seçiminizdir.