Plastik Freze Taşlama Maşının tətbiqi və tətbiqi

2021-08-02

Plastik Freze Taşlama MaşınSizin yaxşı seçiminizdir. Plastik pulverizatorlar kimya sənayesi, tullantıların təkrar emalı, plastik boru profilinin istehsalı və plastik modifikasiya sahələrində müxtəlif plastik materialların üyüdülməsində və emalında geniş istifadə olunur. Taşlama prinsipinə görə dəyirmanlar əsasən iki kateqoriyaya bölünür: rotorlu (turbinli) dəyirmanlar və diskli dəyirmanlar. Taşlama üsuluna görə onlar normal temperaturlu dəyirmanlara və kriogen dəyirmanlara bölünür. Adətən, bizim ümumi olanlar otaq temperaturunda dəyirman da mexaniki sarsıdıcı adlanır. Kriogen dəyirmanlardan istifadənin baha başa gəlməsi ilə əlaqədar olaraq, 21-ci əsrdə qabaqcıl alman texnologiyasının tətbiqi mexaniki pulverizasiyanın istifadə dairəsini genişləndirdi.Plastik Freze Taşlama Maşınsizin yaxşı seçiminizdir.