Kağız Dəstəyi İp Hazırlayan Maşın necə işləyir

2021-07-27

İş prinsipiKağız Dəstəyi İp Hazırlayan Maşıntexnoloji tələblərə uyğun olaraq müəyyən xətti sıxlığa malik bir neçə ipin düzülməsi və ipliklərin əks burulma istiqamətində tellərə bükülməsidir. İp düzəldən maşınların iki ümumi növü var: maşının işləməsi zamanı ehtiyat tortu təkcə öz oxu ətrafında fırlanmır, həm də dəzgahın əsas şaftı ilə birlikdə hərəkət edir ki, bu da əyirici sap düzəldən maşın adlanır; ehtiyat tortu yalnız maşının işləməsi zamanı sarma üçün istifadə olunur. Öz oxunun oxu fırlanır və qarşılıqlı hərəkət edir və maşının əsas şaftı fırlanmır ki, bu da daimi külçə tel düzəldən maşın adlanır. İp düzəldən dəzgahın tətbiqi istehsalın səmərəliliyini xeyli yaxşılaşdırır, ip istehsalından ip istehsalına qədər iş prosedurlarını azaldır, heç bir tullantı ipək və ya tullantı əmələ gəlmir və hazırlanmış ip daha gözəl və davamlıdır.Kağız Dəstəyi İp Hazırlayan Maşınsizin yaxşı seçiminizdir.